aberia icon app

Kontakt

Benytt nedenstående kontaktskjema for å komme i kontakt med Aberia. Hvis du vet hvem du ønsker å nå kan du velge din kontaktperson direkte, eller du kan velge avdelingen du ønsker å sende henvendelsen til. Du finner også direktenummere til hver enkelt leder på siden om oss.

Aberia Healthcare AS

Besøks, og post -adresse:
Rådhusgata 23
0158 Oslo

Konsernledelse:
CEO/Konsernsjef
Nina Torp Høisæter
+47 98 22 25 17

CFO/Økonomidirektør
Iver Heggen
+47 46 74 91 06

Direktør Aberia Sverige
Jesper Svedberg
+46 705 58 68 18
Jesper.svedberg@aberia.se

Markeds og utviklings direktør
Morten Nybakk
+47 48 99 49 94

ABERIA PROFF - AVLASTNING - BPA - STENIMED

Besøksadresse:
Ullveien 14
0791 OSLO

Postadresse
Postboks 1113 Jeløya
1510 Moss

COO/Direktør Aberia omsorg & avlastning - BPA
Henriette Tyldum
+47 93 60 45 92

Aberia #UNG

Besøksadresse:
Strandgata 17
1531 Moss

Postadresse:
Postboks 1113
1510 Moss

COO/Direktør Aberia Ung (Norge)
Trine Bakkeli
+47 48 22 88 00

Fønix – Mestring og Utvikling

Besøksadresse:
Torget 1A
3210 Sandefjord

Daglig leder
Håkon Trovåg Hevrøy
+47 953 01 144

JENTESPRANGET

Besøksadresse
Vatnadalsvegen 80/82
5414 Stord

Postadresse
Pb. 344
5402 Stord

Gro Ertkjern Bommen
Stedlig leder/Nestleder
+47 930 62 924

Jeg ønsker svar per