Denne nettsiden anvender cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en bedre opplevelse på siden vår. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Detaljer

Verdighet for
den enkelte

VÅRE TJENESTER

HVA ER BPA?

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av hjemmetjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Den tradisjonelle oppgavefordelingen er at personlig bistand ivaretas av hjemmesykepleien, det praktiske av hjemmehjelpen og det sosiale av støttekontakten. I BPA kan
stort sett alle oppgaver gjøres av assistentene. De må bare få nødvendig og tilstrekkelig opplæring.

Når tjenestene organiseres som en BPA-ordning er det brukeren selv som organiserer og leder arbeidet med assistentene. Rollen innebærer det daglige lederansvaret for assistentene, opplæring og veiledning av nyansatte, utforme arbeidsplaner og arbeidsinnhold, samt påse at lover og regelverk til enhver tid følges.

BPA I ABERIA

Assistanse skal gi et aktivt og uavhengig liv, i og utenfor hjemmets fire vegger. Vi vet at individuell tilrettelegging utgjør stor forskjell – og dette er en av grunnpilarene i vår tilnærming og drift av BPA-ordninger.

En grunnleggende tanke i BPA er at det er den funksjonshemmede selv og hans/hennes pårørende som selv vet hvor skoen trykker og at disse vet best hvordan deres liv skal styres. Aberia jobber for at alle brukere av våre tjenester skal få innflytelse på beslutningsprosesser, og utforming av eget tjenestetilbud. Aktiv medvirkning fra brukere og pårørende muliggjør en individuelt tilpasset BPA-drift.

Aberia har avtale med flere kommuner i Norge, og vi drifter BPA-ordninger av ulik størrelse fra nord til sør i landet.

VI TILBYR

  • Driftskonto for dekke av assistentkostnader
  • Digitale hjelpemidler og gode praktiske løsninger
  • Fast kontaktperson i Aberia
  • Hjelp ved rekruttering av assistenter
  • Opplæring/kurs for arbeidsleder og assistenter
  • Hjelp og veiledning i søknadsprosesser
  • Tilgang til nettverk og forum med andre arbeidsledere og assistenter
  • Hjelp ved oppsett av arbeidsplan og turnus
  • Standard kontrakt ved valg/oppsigelse av oss som leverandør

LURER DU PÅ NOE? TA KONTAKT MED OSS

Vi vil alltid være her for å hjelpe deg, ring oss eller bruk kontaktskjema nedenfor.

*Må fylles utAndreas.Berfenstam@aberiahealthcare.com Kontaktskjema - Personlig Assistanse (BPA)

OPPDRAGSGIVER?

Ønsker du å inngå avtale med Aberia? Ta kontakt med en av våre medarbeidere.

Kontakt oss